close

iPhone 14

Starting at

฿17,000

1. โปรโมชั่น iPhone 14 สำหรับลูกค้าดีแทคแบบรายเดือนประเภทบุคคลธรรมดา อายุการใช้งาน 90 วัน ขึ้นไป 

2. โปรโมชั่น iPhone 14  ราคาพิเศษ สำหรับลูกค้าดีแทครายเดือน ที่ยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการต่อเนื่องเป็นเวลา 12 เดือน (สัญญา 12 เดือน)

iPhone 14 (128GB)

- ราคาเครื่อง 17,000 บาท พร้อมชำระค่าบริการรายเดือนล่วงหน้า 3,500 บาท (ยังไม่รวม VAT 7%) สำหรับลูกค้าที่มีหรือสมัครแพ็กเกจรายเดือน 1499 บาทต่อเดือน ค่าบริการรายเดือนที่ชำระล่วงหน้าจะถูกแบ่งเป็นส่วนลดค่าบริการรายเดือน 350 บาท นาน 10 เดือน
- ราคาเครื่อง 18,500 บาท พร้อมชำระค่าบริการรายเดือนล่วงหน้า 1,800 บาท (ยังไม่รวม VAT 7%) สำหรับลูกค้าที่มีแพ็กเกจรายเดือน 1199 ต่อเดือน ค่าบริการรายเดือนที่ชำระล่วงหน้าจะถูกแบ่งเป็นส่วนลดค่าบริการรายเดือน 180 บาท นาน 10เดือน
- ราคาเครื่อง 20,000 บาท พร้อมชำระค่าบริการรายเดือนล่วงหน้า 1,200 บาท (ยังไม่รวม VAT 7%) สำหรับลูกค้าที่มีหรือสมัครแพ็กเกจรายเดือน 899 บาทต่อเดือน ค่าบริการรายเดือนที่ชำระล่วงหน้าจะถูกแบ่งเป็นส่วนลดค่าบริการรายเดือน 120 บาท นาน 10 เดือน
- ราคาเครื่อง 21,600 บาท สำหรับลูกค้าที่มีหรือสมัครแพ็กเกจรายเดือน 599 บาทต่อเดือน ไม่มีค่าบริการรายเดือนล่วงหน้า

iPhone 14 (256GB)

- ราคาเครื่อง 20,900 บาท พร้อมชำระค่าบริการรายเดือนล่วงหน้า 3,500 บาท (ยังไม่รวม VAT 7%) สำหรับลูกค้าที่มีหรือสมัครแพ็กเกจรายเดือน 1499 บาทต่อเดือน ค่าบริการรายเดือนที่ชำระล่วงหน้าจะถูกแบ่งเป็นส่วนลดค่าบริการรายเดือน 350 บาท นาน 10 เดือน
- ราคาเครื่อง 22,400 บาท พร้อมชำระค่าบริการรายเดือนล่วงหน้า 1,800 บาท (ยังไม่รวม VAT 7%) สำหรับลูกค้าที่มีแพ็กเกจรายเดือน 1199 ต่อเดือน ค่าบริการรายเดือนที่ชำระล่วงหน้าจะถูกแบ่งเป็นส่วนลดค่าบริการรายเดือน 180 บาท นาน 10เดือน
- ราคาเครื่อง 24,000 บาท พร้อมชำระค่าบริการรายเดือนล่วงหน้า 1,200 บาท (ยังไม่รวม VAT 7%) สำหรับลูกค้าที่มีหรือสมัครแพ็กเกจรายเดือน 899 บาทต่อเดือน ค่าบริการรายเดือนที่ชำระล่วงหน้าจะถูกแบ่งเป็นส่วนลดค่าบริการรายเดือน 120 บาท นาน 10 เดือน
- ราคาเครื่อง 25,600 บาท สำหรับลูกค้าที่มีหรือสมัครแพ็กเกจรายเดือน 599 บาทต่อเดือน ไม่มีค่าบริการรายเดือนล่วงหน้า

3.เบอร์ดีแทคแบบรายเดือนที่ติดสัญญาซื้อเครื่องราคาพิเศษจากรายการส่งเสริมการขายอื่น หรือติดสัญญาการเปลี่ยนแพ็กเกจ ส่วนลดแพ็กเกจพิเศษในรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ บริการเสริม Multi Simcard ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้

4.ในกรณีที่ผู้ใช้บริการทำการโอนสิทธิ์ เปลี่ยนแปลง ยกเลิกบริการในระบบจดทะเบียน ย้ายเครือข่าย หรือหากผู้ใช้บริการเป็นฝ่ายผิดสัญญาและทำให้ สัญญาใช้บริการโทรคมนาคมระหว่างผู้ใช้บริการกับบริษัทสิ้นสุดลงก่อนครบกำหนดระยะเวลาตาม ข้อ 2. ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบชำระเงินค่าเครื่อง/ ชำระคืนส่วนลดค่าเครื่องที่ได้รับไปให้แก่บริษัทจนเต็มจำนวน

5.จำกัดสิทธิ์ผู้ใช้บริการ 1 บัตรประชาชนต่อ 1 เครื่อง และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้

6.สินค้าบางสีมีจำนวนจำกัด และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาตรวจสอบที่ช่องทางจำหน่ายอีกครั้ง

7.dtac online store ขอสงวนสิทธิ์รับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิตจากธนาคารที่ร่วมรายการเท่านั้น ไม่รับชำระเงินด้วยเงินสด

8.dtac online store ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก / ทำให้เป็นโมฆะต่อคำสั่งซื้อที่ต้องสงสัยว่าทุจริตหรือเข้าข่ายทุจริต และ/หรือ คำสั่งซื้อที่เชื่อมโยงกับเบอร์ที่ค้างชำระค่าบริการอื่นใด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งหรือแสดงหลัก

9.หากพบสินค้าชำรุด เสียหาย หรือเปิดใช้งานไม่ได้ตั้งแต่ได้รับสินค้า กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทันทีที่พบปัญหา หรือ ติดต่อนำสินค้าพร้อมใบเสร็จรับเงิน มาที่ศูนย์บริการดีแทคใกล้บ้าน ภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า โดยความเสียหายหรือชำรุดนั้นต้องไม่ได้เกิดจากสาเหตุของการใช้งาน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน

10.การให้บริการหลังการขายและการรับประกันสินค้าจะเริ่มจากวันที่สั่งซื้อสินค้าและชำระเงินสำเร็จ โดยระบุไว้ในใบเสร็จรับเงินที่ส่งไปพร้อมสินค้า ทั้งนี้ ระยะเวลาและเงื่อนไขการรับประกันจะแตกต่างกันตามประเภทสินค้าซึ่งได้ระบุไว้บนหน้าสินค้าของ dtac online store ซึ่งผู้ใช้บริการได้อ่านและยอมรับในขั้นตอนการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว

11.ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง รายการส่งเสริมการขายรวมทั้งเงื่อนไขและข้อกำหนด (term and condition) ในการให้บริการโดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือว่าผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับแล้วเมื่อได้มี การแจ้งผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของผู้ให้บริการหรือมีการแจ้งแก่ผู้ใช้บริการ ผ่านทางช่องทางอื่นใด

12.ผู้ใช้บริการยินยอมให้ผู้ให้บริการ[หรือ บริษัทฯ] สามารถเข้าถึงและทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่บันทึกและ จัดเก็บอยู่ในบัตรประจำตัวประชาชนแบบเอนกประสงค์ (smart card) และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดของผู้ใช้บริการที่ได้มอบให้ไว้ เพื่อใช้เท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการโทรคมนาคม การส่งเสริมการขายและบริการเสริมอื่นใด รวมถึงยินยอมให้ผู้ให้บริการ[หรือบริษัทฯ]สามารถเปิดเผย ส่ง และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้แก่บุคคลภายนอกไม่ว่าในประเทศ หรือต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ดีแทค (Privacy Policy)

13.ผู้ใช้บริการยินยอมให้ผู้ให้บริการ [หรือ บริษัทฯ] นำเสนอข้อมูลรายการส่งเสริมการขาย และสิทธิประโยชน์อื่นใดให้แก่ผู้ใช้บริการตามที่อยู่ทางไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail address) ของผู้ใช้บริการ หรือตามช่องทางอื่นใดที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งแก่ผู้ให้บริการ