close

Samsung Tab A7 3/64 (LTE) + Kongkrapan 1350

Starting at

฿10,340
More Information

1.โปรโมชั่น Samsung Tab A7 3/64 (LTE) ราคาเครื่อง 8,990 บาทพร้อมซิมดีแทค 1,350 บาท (รวมชำระเงิน 10,340 บาท) สำหรับลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ดีแทคแบบเติมเงินที่สมัครแพ็กเกจคงกระพัน 1,350 บาทต่อเดือน ตั้งแต่วันที่ 10 – 30 กันยายน 2564สิทธิพิเศษ สำหรับนักศึกษาและบุคลลากรในสังกัดมหาวิทยาลัย ที่ใช้ธนาคารกรุงไทย เป็นตัวกลางในการรับชำระค่าเทอม ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยล้านนา มหาวิทยาลัยอีสาน และมหาวิทยาลัยบูรพา

- การได้รับส่วนลดพิเศษ ลูกค้าต้องซื้อแทปเล็ตพร้อมซิมแบบเติมเงิน โดยทำการซื้อผ่านการกดลิ้งค์ที่หน้าจอของ “ยู แอปพริเคชั่น” ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประชาสัมพันธ์ ซึ่งเมื่อซื้อสินค้าและชำระค่าสินค้าตามที่กำหนดแล้ว ทาง dtac จะจัดส่งสินค้าทั้งหมดไปให้ลูกค้าตามที่ได้กรอกรายละเอียดไว้ในระบบ

- เมื่อได้รับสินค้าแล้ว เพื่อให้สามารถใช้งานซิมได้ แนะนำให้ลูกค้าทำการลงทะเบียนเปิดใช้งานซิมภายในระยะเวลาที่ได้ระบุไว้ข้างซิม เพื่อให้สามารถใช้งานได้

- แคมเปญนี้ไม่มีระยะเวลาผูกมัดการใช้บริการ หรือห้ามการย้ายเครือข่าย

- ขอสงวนสิทธิ์การเลือกหมายเลข dtac เติมเงิน ( ระบบจะทำการสุ่มเลือกหมายเลขโทรศัพท์ให้ท่าน โดยจะจัดส่งไปพร้อมกับสินค้า)

เงื่อนไขการให้บริการซิมคงกระพัน

1.สำหรับผู้ใช้บริการที่เปิดใช้บริการซิมคงกระพัน ระบบเติมเงิน(Pre-paid) ในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้น

2.อัตราค่าบริการหลัก “ซิมคงกระพัน” หลังได้รับการยืนยันทาง SMS ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากเปิดใช้บริการ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

- โทรทุกเครือข่าย 0.99 บาท/นาที ตลอด 24 ชม. (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)-

 -ส่ง SMS ข้อความละ 3 บาทต่อเลขหมาย และ MMS ข้อความละ 3 บาทต่อเลขหมายสำหรับบริการ SMS ภาษาไทย หรือ SMS ที่มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษจำนวน 70 ตัวอักษร คิดเป็น 1 ข้อความ (รวมสระ เว้นวรรคและตัวเลข) SMS ภาษาอังกฤษจำนวน 160 ตัวอักษร คิดเป็น 1 ข้อความ (รวมเว้นวรรค และตัวเลข) ในกรณีส่ง SMS ที่มีจำนวนตัวอักษรมากกว่าที่กำหนด หรือมีอักขระพิเศษรวมถึงภาษาอื่น ๆ ในข้อความ จะมีการคำนวณจำนวนตัวอักษรต่อข้อความแตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามข้อ จำกัดทางเทคนิคของระบบ

- บริการเสริม Internet คิดเมกะไบต์ (MB) ละ 1.99 บาท

3.ผู้เปิดใช้บริการซิมคงกระพัน ทุกการสมัครใช้งานจะได้รับสิทธิ์ใช้งานโปรเสริมพิเศษตามที่ได้เลือกสมัคร ดังนี้

- ซิมคงกระพัน 1,350.- รับอินเทอร์เน็ตสำหรับใช้งานไม่จำกัด ความเร็วสูงสุด 4Mbps พร้อมรับสิทธิ์โทรฟรีในเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เกิน15นาที/ครั้ง) ค่าบริการส่วนเกินหรือโทรนอกเครือข่าย 99สต./นาที (ไม่รวมVAT)ใช้ได้นาน 12เดือน

4.ซิมคงกระพัน 12 เดือนทั้งความเร็ว 4Mbps และ 10Mbps หลังจากใช้งานครบ 365 วันจะไม่มีการต่ออายุอัตโนมัติ

5.หากไม่สามารถต่ออายุโปรเสริมได้เนื่องจากไม่ได้เติมเงิน หรือลูกค้าสามารถสมัครโปรเสริมอื่นๆได้ตามความต้องการที่ร้านค้าตัวแทน หรือ dtac app หรือ dtac call center

6.ผู้ที่เปิดใช้ซิมใหม่จะต้องลงทะเบียนข้อมูลผู้ใช้บริการพร้อมแสดงหลักฐานตามที่ผู้ให้บริการกำหนด

7.การสมัครใช้งานผ่านเว็บไซต์โดยการยืนยันรับ OTP ในครั้งนี้เป็นการอนุมัติและยินยอม และมีผลตามกฏหมายพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 หากปรากฎข้อความหรือหลักฐานใดที่แจ้งไว้ไม่ถูกต้องตามความจริง ผู้เปิดใช้บริการยินยอมรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกประการ

8.สิทธิพิเศษสำหรับรายการส่งเสริมการขายนี้จำกัดเฉพาะการติดต่อสื่อสารส่วนบุคคลเท่านั้น และห้ามนำไปใช้ในธุรกิจเพื่อการแสวงหากำไรในรูปแบบต่าง ๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย และรวมถึงการนำไปใช้เพื่อให้บริการ Voice over IP (VoIP) ต่าง ๆ หากปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการนำไปแสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจ หรือการติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกในเชิงการค้า หรือเข้าสู่บริการอินเตอร์เน็ตซึ่งมีลักษณะที่ขัดต่อกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีต่อประชาชน ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิก

9.ผู้ใช้บริการควรศึกษาข้อกำหนด เงื่อนไขการใช้บริการ อัตราค่าบริการ วิธีการตั้งค่าการใช้งาน พื้นที่การให้บริการ เพื่อความสะดวกในการใช้บริการ ทั้งนี้ความเร็วของการใช้งานผ่านการเชื่อมต่อระบบบริการดีแทคอินเทอร์เน็ตขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลาของการใช้งาน ความหนาแน่นของผู้ใช้บริการ รวมถึงคุณภาพในการรับ-ส่งสัญญานของอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ

10.ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายรวมทั้งเงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการโดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือว่าผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับแล้วเมื่อได้มีการแจ้งผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของผู้ให้บริการหรือมีการแจ้งแก่ผู้ใช้บริการผ่านทางช่องทางอื่นใด ทั้งนี้ผู้ใช้บริการสามารถศึกษาเงื่อนไขการให้บริการและเงื่อนไขตามรายการส่งเสริมการขายเพิ่มเติมได้ที่โทร. 1678 dtac call center ค่าบริการครั้งละ 3 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)