close

Samsung Galaxy S10+ 128GB - พร้อมแพ็กเกจ 1499

1.Samsung Galaxy S10+ 128GB ราคาพิเศษ สำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อพร้อมย้ายค่ายระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 62 - 31 ธ.ค. 62 ผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น (ศูนย์บริการดีแทคไม่ร่วมรายการ)
2.ลูกค้าจะต้องย้ายค่ายผ่านลิงค์ออนไลน์ที่ได้รับทาง sms ภายใน 7 วัน และจะได้รับสินค้าภายใน 2 วันทำการหลังย้ายค่ายสำเร็จ
3. โปรโมชั่น Samsung Galaxy S10+ 128GB ราคาพิเศษ สำหรับลูกค้าย้ายค่ายที่ยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการต่อเนื่องเป็นเวลา 12 เดือน (สัญญา 12 เดือน)
3.1 ราคาเครื่อง 16,400 บาท (รวม Vat 7%) พร้อมชำระค่าบริการรายเดือนล่วงหน้า 7,000 บาท (ยังไม่รวม VAT 7%) รวม 23,890 บาท (รวม Vat 7%) โดยลูกค้าจะต้องสมัครแพ็กเกจรายเดือน 1499 บาทต่อเดือน ค่าบริการรายเดือนที่ชำระล่วงหน้าจะถูกแบ่งเป็นส่วนลดค่าบริการรายเดือน 700 บาท นาน 10 เดือน
3.2 ราคาเครื่อง 18,400 บาท (รวม Vat 7%) พร้อมชำระค่าบริการรายเดือนล่วงหน้า 4,000 บาท (ยังไม่รวม VAT 7%) รวม 23,750 บาท (รวม Vat 7%) โดยลูกค้าจะต้องสมัครแพ็กเกจรายเดือน 1099 บาทต่อเดือน ค่าบริการรายเดือนที่ชำระล่วงหน้าจะถูกแบ่งเป็นส่วนลดค่าบริการรายเดือน 400 บาท นาน 10 เดือน
3.3 ราคาเครื่อง 20,400 บาท (รวม Vat 7%) พร้อมชำระค่าบริการรายเดือนล่วงหน้า 3,000 บาท (ยังไม่รวม VAT 7%) รวม 23,610 บาท (รวม Vat 7%) โดยลูกค้าจะต้องสมัครแพ็กเกจรายเดือน 899 บาทต่อเดือน ค่าบริการรายเดือนที่ชำระล่วงหน้าจะถูกแบ่งเป็นส่วนลดค่าบริการรายเดือน 300 บาท นาน 10 เดือน
3.4 ราคาเครื่อง 22,400 บาท (รวม Vat 7%) พร้อมชำระค่าบริการรายเดือนล่วงหน้า 2,000 บาท (ยังไม่รวม VAT 7%) รวม 24,540 บาท (รวม Vat 7%) โดยลูกค้าจะต้องสมัครแพ็กเกจรายเดือน 699 บาทต่อเดือน ค่าบริการรายเดือนที่ชำระล่วงหน้าจะถูกแบ่งเป็นส่วนลดค่าบริการรายเดือน 200 บาท นาน 10 เดือน
4. ลูกค้าที่ชำระเงินออนไลน์กับ dtac online store เรียบร้อยสมบูรณ์และย้ายค่ายสำเร็จ จะได้รับสินค้า ภายใน 2 วันทำการหลังจากได้รับ SMS ยืนยันการย้ายค่ายสำเร็จที่ซิมดีแทค ตามที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนสั่งซื้อ (วันที่จัดส่งสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงหากลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า)
5. ในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถย้ายค่ายได้สำเร็จภายใน 15 ธ.ค. 62 ดีแทคขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก order และคืนเงินเต็มจำนวนผ่านบัตรเครดิต/บัตรเดบิตที่ใช้ชำระ โดยมีระยะเวลาการคืนเงิน ดังนี้
5.1 บัตรเครดิตที่ออกให้โดยสถาบันการเงินในประเทศไทย จะได้รับเงินคืนภายใน 7-15 วันทำการ
5.2 บัตรเครดิตที่ออกให้โดยสถาบันการเงินต่างประเทศ จะได้รับเงินคืนภายใน 15-30 วันทำการ
5.3 บัตรเดบิตที่ออกให้โดยสถาบันการเงินในประเทศไทย จะได้รับเงินคืนภายใน 30-45 วันทำการ
6. ลูกค้าสามารถตรวจสอบยอดเงินในรอบบิลถัดไป ซึ่งจะแสดงรายการในใบแจ้งชำระ
7. จำกัดสิทธิ์ผู้ใช้บริการ 1 บัตรประชาชนต่อ 1 เครื่อง และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้
8. รับสิทธิ์ได้ 1 หมายเลข 1 สิทธิ์ และหมายเลขที่นำกลับมารับสิทธิ์ซื้อเครื่องจะต้องเป็นหมายเลขจากการย้ายค่ายเท่านั้น
9. กรณีผู้ใช้บริการ โอนสิทธิ์ เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกบริการก่อนครบกำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เรียกคืนเงินส่วนลดจำนวน 6,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สาหรับระยะสัญญา 12 เดือน
10. กรณีผู้ใช้บริการได้รับส่วนลดที่มีมูลค่าต่ำกว่าส่วนลดเรียกคืนข้างต้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บส่วนลดค่าเครื่องตามจำนวนจริงที่ได้รับไปแล้ว
11. รับฟรี! Power Bank 8000 mAh และ Wireless Charger รวมมูลค่า 2,590 บาท จัดส่งพร้อมกับสินค้า
12. ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับประกันของแถมและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการรับสิทธิ์ หรือแลกทอนเป็นเงินสดได้
13. สินค้าบางสีมีจำนวนจำกัด และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาตรวจสอบที่ช่องทางจำหน่ายอีกครั้ง
14. dtac online store ขอสงวนสิทธิ์รับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิตจากธนาคารที่ร่วมรายการเท่านั้น ไม่รับชำระเงินด้วยเงินสด
15. dtac online store ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก / ทำให้เป็นโมฆะต่อคำสั่งซื้อที่ต้องสงสัยว่าทุจริตหรือเข้าข่ายทุจริต และ/หรือ คำสั่งซื้อที่เชื่อมโยงกับเบอร์ที่ค้างชำระค่าบริการอื่นใด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งหรือแสดงหลักฐานให้ทราบ
16. สงวนสิทธิ์การแก้ไข เปลี่ยนแปลง รุ่น สี เมื่อลูกค้ายืนยันการสั่งซื้อ ทั้งนี้ ลูกค้าจะต้องตกลงยอมรับตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด
17. หากพบสินค้าชำรุด เสียหาย หรือเปิดใช้งานไม่ได้ตั้งแต่ได้รับสินค้า กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทันทีที่พบปัญหา หรือ ติดต่อนำสินค้าพร้อมใบเสร็จรับเงิน มาที่ศูนย์บริการดีแทคใกล้บ้าน ภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า โดยความเสียหายหรือชำรุดนั้นต้องไม่ได้เกิดจากสาเหตุของการใช้งาน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน
18. การให้บริการหลังการขายและการรับประกันสินค้าจะเริ่มจากวันที่สั่งซื้อสินค้าและชำระเงินสำเร็จ โดยระบุไว้ในใบเสร็จรับเงินที่ส่งไปพร้อมสินค้า ทั้งนี้ ระยะเวลาและเงื่อนไขการรับประกันจะแตกต่างกันตามประเภทสินค้าซึ่งได้ระบุไว้บนหน้าสินค้าของ dtac online store ซึ่งผู้ใช้บริการได้อ่านและยอมรับในขั้นตอนการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว
19. ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง รายการส่งเสริมการขายรวมทั้งเงื่อนไขและข้อกำหนด (term and condition) ในการให้บริการโดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือว่าผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับแล้วเมื่อได้มี การแจ้งผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของผู้ให้บริการหรือมีการแจ้งแก่ผู้ใช้บริการ ผ่านทางช่องทางอื่นใด
20. ผู้ใช้บริการยินยอมให้ผู้ให้บริการ[หรือ บริษัทฯ] สามารถเข้าถึงและทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่บันทึกและ จัดเก็บอยู่ในบัตรประจำตัวประชาชนแบบเอนกประสงค์ (smart card) และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดของผู้ใช้บริการที่ได้มอบให้ไว้ เพื่อใช้เท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการโทรคมนาคม การส่งเสริมการขายและบริการเสริมอื่นใด รวมถึงยินยอมให้ผู้ให้บริการ[หรือบริษัทฯ]สามารถเปิดเผย ส่ง และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้แก่บุคคลภายนอกไม่ว่าในประเทศ หรือต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ดีแทค (Privacy Policy)
21. ผู้ใช้บริการยินยอมให้ผู้ให้บริการ [หรือ บริษัทฯ] สามารถเปิดเผย ส่ง และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้แก่บุคคลภายนอก เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดส่งสินค้า ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ดีแทค (Privacy Policy) 
22. ผู้ใช้บริการยินยอมให้ผู้ให้บริการ [หรือ บริษัทฯ] นำเสนอข้อมูลรายการส่งเสริมการขาย และสิทธิประโยชน์อื่นใดให้แก่ผู้ใช้บริการตามที่อยู่ทางไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail address) ของผู้ใช้บริการ หรือตามช่องทางอื่นใดที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งแก่ผู้ให้บริการ

More Information
แบรนด์ Samsung
ความจุ 128 GB
ขนาดและน้ำหนัก

157.6 x 74.1 x 7.8 mm
175g

จอภาพ

6.4" (19:9)
3040 x 1440 Quad HD+ (522 ppi)
Dynanmic AMOLED

การทนน้ำและฝุ่น IP68 (1.5m & 30min)
ชิพ Octa-Core Exynos9 9820
หน่วยความจำ 8 GB
กล้อง กล้องหลัง
16MP f/2.2 (Ultra Wide)
12MP f/1.5 & 2.4 (Wide)
12MP f/2.4 (Tele)
10. + 1.4 + 1.0 um pixels
AF : Dual Pixel (Wide)
Dual OIS (Wide/Tele)

กล้องหน้า
10MP f/1.9 (Main)
8MP f/2.2 (Live Focus)
AF : Dual Pixel (Main)
การบันทึกวิดีโอ HDR10+ with Dynamic Tone Mapping, DCI-P3
Video Enhancer
พลังงานและแบตเตอรี่ 4,100 mAh (Typical)
ระบบปฏิบัติการ Andriod
More Information