close

พิเศษสำหรับลูกค้าย้ายค่าย (3 items)

เรียงตาม
 1. Samsung Galaxy Note10 (256GB)
  Samsung Galaxy Note20 5G (256GB)
  ราคาเริ่มต้นที่
  12,900 บาท
  จาก 33,900 บาท

  ค่ารายเดือนล่วงหน้า 4,000 ฿

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 17,180฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 1499
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 ส.ค. 64 – 31 ส.ค. 64
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน

  ค่ารายเดือนล่วงหน้า 4,000 ฿

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 17,180฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 1499
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 ส.ค. 64 – 31 ส.ค. 64
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน
 2. Samsung Galaxy Note20 Ultra (512GB) - mnp_1
  Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G (256GB)
  ราคาเริ่มต้นที่
  24,900 บาท
  จาก 42,900 บาท

  ค่ารายเดือนล่วงหน้า 4,000 ฿

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 29,180 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 1499
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 ส.ค. 64 – 31 ส.ค. 64
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน

  ค่ารายเดือนล่วงหน้า 4,000 ฿

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 29,180 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 1499
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 ส.ค. 64 – 31 ส.ค. 64
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน
 3. Samsung Galaxy S10 Plus-1
  Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (256GB)
  ราคาเริ่มต้นที่
  18,900 บาท

  ค่ารายเดือนล่วงหน้า 8,500 ฿

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 27,995฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 2199
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 ส.ค. 64 – 31 ส.ค. 64
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน

  ค่ารายเดือนล่วงหน้า 8,500 ฿

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 27,995฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 2199
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 ส.ค. 64 – 31 ส.ค. 64
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน
เรียงตาม