close

พิเศษสำหรับลูกค้าย้ายค่าย (1 items)

เรียงตาม
 1. Samsung Galaxy S10 Plus-1
  Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (256GB)
  ราคาเริ่มต้นที่
  18,900 บาท

  ค่ารายเดือนล่วงหน้า 8,500 ฿

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 27,995฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 2199
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 ส.ค. 64 – 31 ส.ค. 64
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน

  ค่ารายเดือนล่วงหน้า 8,500 ฿

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 27,995฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 2199
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 ส.ค. 64 – 31 ส.ค. 64
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน
เรียงตาม