close

Realme C21 (3/32GB)

ราคาเริ่มต้น
฿1,190
Gifts of Product

1.การสั่งซื้อ Realme C21 (3/32GB) ราคาพิเศษสำหรับลูกค้าดีแทครายเดือนผ่าน dtac online store ลูกค้าจะต้องใช้เบอร์ดีแทคแบบรายดือนประเภทบุคคลธรรมดา

- ลูกค้าดีแทคแบบเติมเงินต้องเปลี่ยนเป็นระบบรายเดือน ให้เรียบร้อยก่อนรับสิทธิสั่งซื้อในราคาพิเศษ

- ลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ดีแทคแบบรายเดือน จะต้องจดทะเบียนเบอร์แบบรายเดือนประเภทบุคคลธรรมดา ให้เรียบร้อยก่อนรับสิทธิสั่งซื้อในราคาพิเศษ

- ลูกค้าเครือข่ายอื่นต้องเปิดเบอร์ใหม่หรือย้ายค่ายเบอร์เดิมมาเป็นดีแทคแบบรายเดือนให้เรียบร้อยก่อนรับสิทธิสั่งซื้อในราคาพิเศษ

2. โปรโมชั่น Realme C21 (3/32GB)  ราคาพิเศษ สำหรับลูกค้าดีแทครายเดือน ที่ยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการต่อเนื่องเป็นเวลา 12 เดือน (สัญญา 12 เดือน)
- ราคาเครื่อง 1,190 บาท พร้อมชำระค่าบริการรายเดือนล่วงหน้า 700 บาท (ยังไม่รวม VAT 7%) สำหรับลูกค้าที่มีหรือสมัครแพ็กเกจรายเดือน 699 บาทต่อเดือน ค่าบริการรายเดือนที่ชำระล่วงหน้าจะถูกแบ่งเป็นส่วนลดค่าบริการรายเดือน 70 บาท นาน 10 เดือน
- ราคาเครื่อง 1,690 บาท พร้อมชำระค่าบริการรายเดือนล่วงหน้า 500 บาท (ยังไม่รวม VAT 7%) สำหรับลูกค้าที่มีหรือสมัครแพ็กเกจรายเดือน 599 บาทต่อเดือน ค่าบริการรายเดือนที่ชำระล่วงหน้าจะถูกแบ่งเป็นส่วนลดค่าบริการรายเดือน 50 บาท นาน 10 เดือน
- ราคาเครื่อง 2,190 บาท พร้อมชำระค่าบริการรายเดือนล่วงหน้า 500 บาท (ยังไม่รวม VAT 7%) สำหรับลูกค้าที่มีหรือสมัครแพ็กเกจรายเดือน 499 บาทต่อเดือน ค่าบริการรายเดือนที่ชำระล่วงหน้าจะถูกแบ่งเป็นส่วนลดค่าบริการรายเดือน 50 บาท นาน 10 เดือน

พิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื้อเครื่อง พร้อมสมัครแพ็กเกจรายเดือน 599 ขึ้นไป
1. ผู้ใช้บริการสามารถเลือกรับสิทธิพิเศษได้ 1 สิทธิ์  ดังต่อไปนี้

1.1 เลือกรับสิทธิพิเศษ โทรฟรีทุกเครือข่าย 100 นาทีต่อเดือน เป็นระยะเวลา 6 เดือน โดยระบบจะทำการหักค่าโทรจากรายการส่งเสริมการขายก่อน หลังจากนั้นจึงจะหักค่าโทรจากแพ็กเกจหลักที่ลูกค้าใช้งานอยู่ 

1.2 เลือกรับสิทธิพิเศษ เน็ตเพิ่ม 10GB ต่อเดือน เป็นระยะเวลา 6 เดือน โดยอินเทอร์เน็ตฟรีที่ได้รับจะใช้งานได้ที่ความเร็วสูงสุดตามแพ็กเกจหลักที่ผู้ใช้บริการใช้โดยระบบจะทำการหักอินเทอร์เน็ตฟรีจากรายการส่งเสริมการขายก่อน

หลังจากนั้นจึงจะหักอินเทอร์เน็ตจากแพ็กเกจหลักที่ลูกค้าใช้งานอยู่ สำหรับ Share Package จะใช้งานอินเทอร์เน็ตฟรีที่ได้รับเฉพาะเบอร์หลักเท่านั้น ไม่สามารถแชร์ให้กับเบอร์สมาชิกได้ สำหรับลูกค้าที่มีแพ็กเกจ ใช้บริการอินเทอร์เน็ตไม่จำกัด แนะนำให้เลือกสิทธิพิเศษข้ออื่น

1.3  เลือกรับสิทธิพิเศษ ใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่จำกัดสำหรับใช้งานแอปพลิเคชั่น Instagram, Facebook, Line, WhatsApp, Facebook Messenger, Pantip, Wechat, Twitter  เป็นระยะเวลา 6 เดือน โดยสิทธิ์ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่จำกัด

สามารถใช้งานได้เฉพาะบนแอปพลิเคชันเท่านั้นเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการใช้งานฟรี 6 เดือนแล้ว ระบบจะทำการนับปริมาณอินเทอร์เน็ตจากแพ็คเกจหลักที่ผู้ใช้บริการใช้งานอยู่ สำหรับลูกค้าที่มีแพ็กเกจ ใช้บริการอินเทอร์เน็ตไม่จำกัด แนะนำให้เลือกสิทธิพิเศษข้ออื่น

1.4    เลือกรับสิทธิพิเศษ ฟรีประกัน covid-19  นาน 3 เดือน

1.5    เลือกรับสิทธิพิเศษ เปลี่ยนหน้าจอ 1 ครั้ง ภายใน 12 เดือน ลงทะเบียนรับสิทธิ์ 

 ทั้งนี้ผู้ใช้บริการจะต้องลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษดังกล่าวภายใน 7 วันหลังจากที่ได้รับ SMS แจ้งสิทธิพิเศษ

2. ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิพิเศษที่เลือก หลังจากได้รับข้อความ(SMS) ยืนยันการรับสิทธิ์เรียบร้อยแล้วเท่านั้นโดยผู้ใช้บริการต้องรักษาสถานะการใช้บริการให้เป็นปกติตามระยะสัญญา

3. จำกัดสิทธิ 1 เลขหมาย สามารถแลกสิทธิพิเศษได้ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้  
4. หมายเลขที่ใช้สำหรับกดลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่าน USSD จะต้องเป็นหมายเลขเดียวกับที่ใช้รับสิทธิ์ส่วนลดค่าเครื่อง

5. สิทธิพิเศษนี้ ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก แก้ไข เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขั้นตอนการลงทะเบียนรับสิทธิ์ คลิก

3.ผู้ใช้บริการที่ซื้อ Realme C21 (3/32GB)  ราคาพิเศษ จะได้กรรมสิทธิ์ในเครื่องโทรศัพท์จากบริษัทเมื่อปฏิบัติถูกต้องและครบถ้วนตามข้อ 1. และ ข้อ 2. นอกจากนี้ผู้ใช้บริการยินยอมให้บริษัท

3.1 ส่งข้อความเพื่อแจ้งเตือนหากเกินกำหนดการนัดชำระค่าบริการ
3.2 ดำเนินการล็อกเครื่องโทรศัพท์หากผู้ใช้บริการละเลยหรือเพิกเฉยการชำระค่าบริการภายในระยะเวลาสองรอบบิลติดต่อกันหมายเลขถูกระงับการโทรออกและรับสายเข้า

4.ผู้ใช้บริการที่ซื้อเครื่องโทรศัพท์ Realme C21 (3/32GB)  ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อจำกัดทางเทคนิคต้องใช้งานกับเครือข่ายเป็นการเฉพาะ ยอมรับเงื่อนไขว่าจะต้องใช้งานเครื่องโทรศัพท์กับซิมการ์ดเครือข่ายดีแทคหรือซิมการ์ดหมายเลขที่ตกลงรับสิทธิ์เท่านั้น และรับทราบว่าเครื่องโทรศัพท์ที่มี มิได้ถูกนำไปใช้งานภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นจะไม่สามารถใช้งานได้
4.1 ตัวเครื่องรองรับเฉพาะเครือข่ายดีแทคตลอดการใช้งาน
4.2 ไม่สามารถนำซิมเครือข่ายอื่นมาใส่เครื่องได้

5. เบอร์ดีแทคแบบรายเดือนที่ติดสัญญาซื้อเครื่องราคาพิเศษจากรายการส่งเสริมการขายอื่น หรือติดสัญญาการเปลี่ยนแพ็กเกจ ส่วนลดแพ็กเกจพิเศษในรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ บริการเสริม Multi Simcard ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้

6. กรณีผู้ใช้บริการ โอนสิทธิ์ เปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิกบริการก่อนครบกำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เรียกคืนเงินส่วนลด
จำนวน 9,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สำหรับระยะสัญญา 18 เดือน
จำนวน 6,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สำหรับระยะสัญญา 12 เดือน
จำนวน 3,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สำหรับระยะสัญญา เดือน
กรณีผู้ใช้บริการได้รับส่วนลดที่มีมูลค่าต่ำกว่าส่วนลดเรียกคืนข้างต้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บส่วนลดค่าเครื่องตามจำนวนจริงที่ได้รับไปแล้ว

7. จำกัดสิทธิ์ผู้ใช้บริการ บัตรประชาชนต่อ เครื่อง และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได

8.dtac online store ขอสงวนสิทธิ์รับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิตจากธนาคารที่ร่วมรายการเท่านั้น ไม่รับชำระเงินด้วยเงินสด

9.dtac online store ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก / ทำให้เป็นโมฆะต่อคำสั่งซื้อที่ต้องสงสัยว่าทุจริตหรือเข้าข่ายทุจริต และ/หรือ คำสั่งซื้อที่เชื่อมโยงกับเบอร์ที่ค้างชำระค่าบริการอื่นใด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งหรือแสดงหลักฐานให้ทราบ

10.การให้บริการหลังการขายและการรับประกันสินค้าจะเริ่มจากวันที่สั่งซื้อสินค้าและชำระเงินสำเร็จ โดยระบุไว้ในใบเสร็จรับเงินที่ส่งไปพร้อมสินค้า ทั้งนี้ ระยะเวลาและเงื่อนไขการรับประกันจะแตกต่างกันตามประเภทสินค้าซึ่งได้ระบุไว้บนหน้าสินค้าของ dtac online store ซึ่งผู้ใช้บริการได้อ่านและยอมรับในขั้นตอนการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว

11.ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง รายการส่งเสริมการขายรวมทั้งเงื่อนไขและข้อกำหนด (term and condition) ในการให้บริการโดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือว่าผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับแล้วเมื่อได้มีการแจ้งผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของผู้ให้บริการหรือมีการแจ้งแก่ผู้ใช้บริการ ผ่านทางช่องทางอื่นใด

12.ผู้ใช้บริการยินยอมให้ผู้ให้บริการ [หรือ บริษัทฯ] สามารถเข้าถึงและทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่ได้มอบให้ไว้ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ดีแทค (Privacy)

13.ผู้ใช้บริการยินยอมให้ผู้ให้บริการ [หรือ บริษัทฯ] นำเสนอข้อมูลรายการส่งเสริมการขาย และสิทธิประโยชน์อื่นใดให้แก่ผู้ใช้บริการตามที่อยู่ทางไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail address) ของผู้ใช้บริการ หรือตามช่องทางอื่นใดที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งแก่ผู้ให้บริการ