close

iPhone 14

Starting at

฿32,900
More Information

1.การสั่งซื้อสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตราคาเครื่องเปล่าผ่าน dtac online store สำหรับลูกค้าทั่วไป และลูกค้าดีแทคแบบเติมเงิน ไม่มีสัญญาผูกมัด

2. พิเศษ เฉพาะลูกค้าที่สั่งซื้อเครื่องเปล่าจะได้รับสิทธิ์เปิดเบอร์พร้อมแพ็คเกจพิเศษ ทุกๆ 3 เดือนใช้ฟรี 1 เดือน 

3.dtac online store ขอสงวนสิทธิ์รับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิตจากธนาคารที่ร่วมรายการเท่านั้น ไม่รับชำระเงินด้วยเงินสด

4.ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบเอกสารประจำตัวที่มีภาพถ่าย (บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง) และบัตรเครดิต ในขั้นตอนของการจัดส่ง

5.สำหรับรายการที่ต้องสงสัยว่าทุจริตหรือเข้าข่ายทุจริต และ/หรือ คำสั่งซื้อที่เชื่อมโยงกับเบอร์ที่ต้องสงสัยอื่นใด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งหรือแสดงหลักฐานให้ทราบ

6..หากสินค้าชำรุด เสียหายก่อนได้รับสินค้า หรือเปิดใช้งานไม่ได้ตั้งแต่ได้รับสินค้า กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทันทีที่พบปัญหา หรือ ติดต่อนำสินค้าพร้อมใบเสร็จรับเงิน มาที่ศูนย์บริการดีแทคใกล้บ้าน ภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า โดยความเสียหายหรือชำรุดนั้นต้องไม่ได้เกิดจากสาเหตุของการใช้งาน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน

7..สงวนสิทธิ์การแก้ไข เปลี่ยนแปลง และยกเลิก เมื่อลูกค้ายืนยันการซื้อเครื่อง โดยระบุรุ่น ความจุ และสี แล้ว ทั้งนี้ ลูกค้าจะต้องตกลงยอมรับตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด

8.ดีแทคออนไลน์สโตร์ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก/ทำให้เป็นโมฆะ ต่อคำสั่งซื้อที่ต้องสงสัยว่าทุจริตหรือเข้าค่ายว่าทุจริตโดยไม่จำเป็นต้องแจ้ง/แสดงหลักฐานให้ทราบ

9.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก แก้ไข เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10.ห้บริการโดย บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด 18 อาคารทรู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 เลขที่ประจำตัวผู้เเสียภาษี 0105553045044

เงื่อนไขแพ็คเกจสำหรับลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่

1.สำหรับผู้ใช้บริการที่ใช้งานหรือซื้อเครื่องที่เข้าร่วมรายการ  เปิดเบอร์ใหม่ ย้ายค่ายเบอร์เดิม หรือเปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือน  

2.อัตราค่าบริการแพ็กเกจ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ตามรายละเอียดดังนี้

2.1แพ็กเกจ dtac 5G Better 399  บาท นาน 12 รอบบิล พร้อมรับสิทธิ Welcome Member

•ค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรอบบิลละ 399 บาท นาน 12 เดือน โดยรอบบิลที่ 1-3, 5-7, 9-11 ชำระค่าบริการตามปกติ และจะได้รับสิทธิ์ใช้ฟรีในรอบเดือนที่ 4, 8, 12

•รับสิทธิ์โทรฟรีทุกเครือข่าย 100 นาที/รอบบิล (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที)

•ส่วนเกินค่าโทรคิด 1.5 บาท/นาที ทุกเครือข่าย คิดเป็นนาที (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที)

•รับสิทธิ์ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นการใช้งานแบบต่อเนื่องโดยการใช้งาน 5G ความเร็วสูงสุดที่ 300 Mbps – 1 Gbps และ 4G ความเร็วสูงสุดที่ 300 Mbps และ 3G ความเร็วสูงสุดที่ 42 Mbps รวมฟรี 20GB/รอบบิล dtac wifi ไม่จำกัด ขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการ

•เมื่อใช้งานอินเทอร์เน็ตครบตามปริมาณที่กำหนดในข้อ.4 การใช้งานอินเทอร์เน็ตจะถูกปรับลดความเร็วสูงสุดเป็น 1 Mbps

•ค่าบริการส่วนเกินในประเทศ SMS 2.5 บาท/ข้อความ/เลขหมาย และค่าบริการเสริม MMS 4.5 บาท/ข้อความ/เลขหมาย

2.2แพ็กเกจ dtac 5G Better 499  บาท นาน 12 รอบบิล พร้อมรับสิทธิ Welcome Member

•ค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรอบบิลละ 499 บาทนาน 12 เดือน โดยรอบบิลที่ 1-3, 5-7, 9-11 ชำระค่าบริการตามปกติ และจะได้รับสิทธิ์ใช้ฟรีในรอบเดือนที่ 4, 8, 12

•รับสิทธิ์โทรฟรีทุกเครือข่าย 250 นาที/รอบบิล (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที)

•ส่วนเกินค่าโทรคิด 1.5 บาท/นาที ทุกเครือข่าย คิดเป็นนาที (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที)

•รับสิทธิ์ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นการใช้งานแบบต่อเนื่องโดยการใช้งาน 5G ความเร็วสูงสุดที่ 300 Mbps – 1 Gbps และ 4G ความเร็วสูงสุดที่ 300 Mbps และ 3G ความเร็วสูงสุดที่ 42 Mbps รวมฟรี 40GB/รอบบิล dtac wifi ไม่จำกัด ขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการ

•เมื่อใช้งานอินเทอร์เน็ตครบตามปริมาณที่กำหนดในข้อ.4 การใช้งานอินเทอร์เน็ตจะถูกปรับลดความเร็วสูงสุดเป็น 4 Mbps

•ค่าบริการส่วนเกินในประเทศ SMS 2.5 บาท/ข้อความ/เลขหมาย และค่าบริการเสริม MMS 4.5 บาท/ข้อความ/เลขหมาย

2.3   แพ็กเกจ dtac 5G Better 699  บาท นาน นาน 12 รอบบิล พร้อมรับสิทธิ Silver Member

•ค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรอบบิลละ 699 บาทนาน 12 เดือน โดยรอบบิลที่ 1-3, 5-7, 9-11 ชำระค่าบริการตามปกติ และจะได้รับสิทธิ์ใช้ฟรีในรอบเดือนที่ 4, 8, 12

•รับสิทธิ์โทรฟรีทุกเครือข่าย 300 นาที/รอบบิล (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที)

•ส่วนเกินค่าโทรคิด 1.5 บาท/นาที ทุกเครือข่าย คิดเป็นนาที (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที)

•รับสิทธิ์ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นการใช้งานแบบต่อเนื่องโดยการใช้งาน 5G ความเร็วสูงสุดที่ 300 Mbps – 1 Gbps และ 4G ความเร็วสูงสุดที่ 300 Mbps และ 3G ความเร็วสูงสุดที่ 42 Mbps รวมฟรี 60GB/รอบบิล dtac wifi ไม่จำกัด ขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการ

•เมื่อใช้งานอินเทอร์เน็ตครบตามปริมาณที่กำหนดในข้อ.4 การใช้งานอินเทอร์เน็ตจะถูกปรับลดความเร็วสูงสุดเป็น 6 Mbps

•ค่าบริการส่วนเกินในประเทศ SMS 2.5 บาท/ข้อความ/เลขหมาย และค่าบริการเสริม MMS 4.5 บาท/ข้อความ/เลขหมาย

2.4    แพ็กเกจ dtac 5G Better 1199  บาท นาน นาน 12 รอบบิล พร้อมรับสิทธิ Gold Member

•ค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรอบบิลละ 1199 บาท บาทนาน 12 เดือน โดยรอบบิลที่ 1-3, 5-7, 9-11 ชำระค่าบริการตามปกติ และจะได้รับสิทธิ์ใช้ฟรีในรอบเดือนที่ 4, 8, 12

•รับสิทธิ์โทรฟรีทุกเครือข่าย 350 นาที/รอบบิล (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที)

•ส่วนเกินค่าโทรคิด 1.5 บาท/นาที ทุกเครือข่าย คิดเป็นนาที (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที)

•รับสิทธิ์ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นการใช้งานแบบต่อเนื่องโดยการใช้งาน 5G ความเร็วสูงสุดที่ 300 Mbps – 1 Gbps และ 4G ความเร็วสูงสุดที่ 300 Mbps และ 3G ความเร็วสูงสุดที่ 42 Mbps และ dtac wifi ไม่จำกัด ขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการ

•ค่าบริการส่วนเกินในประเทศ SMS 2.5 บาท/ข้อความ/เลขหมาย และค่าบริการเสริม MMS 4.5 บาท/ข้อความ/เลขหมาย

3.ผู้ใช้บริการสามารถรับส่วนลดค่าบริการรายเดือนสูงสุด 3 เดือน ได้โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ได้ลงทะเบียนข้างต้น กับมือถือรุ่นที่เข้าร่วมรายการ

4.การรับส่วนลดค่าบริการรายเดือนเป็นระยะเวลาสูงสุด 6 รอบค่าบริการ จำกัดสิทธิ 1 เลขหมาย รับสิทธิได้ 1 ครั้งตลอดอายุรายการส่งเสริมการขาย ภายในระยะเวลาตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทฯ เท่านั้น

5.หากผู้ใช้บริการมีการเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจรายเดือน หรือยกเลิกบริการ การรับสิทธิส่วนลดค่าบริการและสิทธิพิเศษอื่นๆ จะสิ้นสุดทันที

6.สิทธิใด ๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือเครดิตเงินคืน หรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย

7.ผู้ใช้บริการรับทราบว่าหากรับบริการตามสิทธิพิเศษนี้ทับซ้อนกับรายการส่งเสริมการขายอื่นใดๆ ซึ่งผู้ใช้บริการมีอยู่ก่อนแล้วอาจทำให้ผู้ใช้บริการไม่ได้รับประโยชน์จากสิทธิพิเศษนี้