close

 

dtac Go No Limit

 เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด

พิเศษสำหรับย้ายค่ายผ่าน dtac online store  ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 64 - 31 พ.ค. 64  เท่านั้นค่าบริการรายเดือน
(บาท)
ความเร็วเน็ตไม่ลดสปีด
(4G/3G) 
ใช้งานแบบไหน
เลือกที่เหมาะกับคุณ 

โทรฟรีทุกเครือข่าย

(นาที)

โทรฟรี

เบอร์ดีแทค

ย้ายค่าย

ออนไลน์

299
ไม่อั้น
10 Mbps 
เล่นเกมส์มันส์
ไม่มีกระตุก 
150
ฟรี ครั้งละ 30 นาที
399
ไม่อั้น
20 Mbps 
จะกี่แอพดูหนังก็ไหว
ดูลื่นไม่ต้องรอโหลด
300
ฟรี ครั้งละ 30 นาที
699
ไม่อั้น
เต็มสปีด
เล่นเกมส์ ดูหนังความชัดทะลุจอ
ได้ทุกอย่างตามใจคุณ
700
-


ดูทั้งหมด >


เงื่อนไขโปรโมชั่น

1. สิทธิพิเศษนี้เฉพาะลูกค้าที่ย้ายค่ายผ่านช่องทางออนไลน์ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 64 - 31 พ.ค. 64 

2. อัตราค่าบริการแพ็กเกจ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) 

3. แพ็กเกจ dtac Go no limit ไม่สามารถใช้งานร่วมกับบริการเสริม Multi Simcard (บริการเสริมซิมการ์ด)

4. จำนวนสิทธิ์โทรฟรี ไม่สามารถยกไปใช้ในรอบบิลถัดไปได้ และไม่สามารถแลกหรือขอคืนเป็นเงินได้

5.สำหรับผู้ใช้บริการที่สมัคร หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ระหว่างรอบบิล บริษัทจะคำนวณค่าบริการและค่าบริการส่วนเกินตามอัตราของรายการส่งเสริมการขายนี้และตามระยะเวลาการใช้บริการของรอบบิลนั้น ๆ

6. สิทธิพิเศษสำหรับรายการส่งเสริมการขายนี้จำกัดเฉพาะการติดต่อสื่อสารส่วนบุคคลระหว่างโทรศัพท์มือถือไปยังโทรศัพท์มือถือด้วยกันเท่านั้น และห้ามนำไปใช้ในธุรกิจเพื่อการแสวงหากำไรในรูปแบบต่าง ๆ ที่ขัดต่อกฏหมาย และรวมถึงการนำไปใช้เพื่อให้บริการ Voice over IP (VoIP) ต่าง ๆ หากปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการนำไปแสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจ หรือการติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกในเชิงการค้า หรือเข้าสู่บริการอินเตอร์เน็ตซึ่งมีลักษณะที่ขัดต่อกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีต่อประชาชน ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้บริการ และยกเลิกสิทธิ์พิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยผู้ให้บริการจะเรียกเก็บค่าใช้บริการในอัตราปกติตามจำนวนการใช้งานในแต่ละรอบบิล

7. ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายรวมทั้งเงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการโดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือว่าผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับแล้วเมื่อได้มีการแจ้งผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของผู้ให้บริการหรือมีการแจ้งแก่ผู้ใช้บริการผ่านทางช่องทางอื่นใด

8. ผู้ใช้บริการยินยอมให้ผู้ให้บริการ[หรือ บริษัทฯ] สามารถเข้าถึงและทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่บันทึกและ จัดเก็บอยู่ในบัตรประจำตัวประชาชนแบบเอนกประสงค์ (smart card) และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดของผู้ใช้บริการที่ได้มอบให้ไว้ เพื่อใช้เท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการโทรคมนาคม การส่งเสริมการขายและบริการเสริมอื่นใด รวมถึงยินยอมให้ผู้ให้บริการ[หรือบริษัทฯ]สามารถเปิดเผย ส่ง และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้แก่บุคคลภายนอกไม่ว่าในประเทศ หรือต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้

9. ผู้ใช้บริการยินยอมให้ผู้ให้บริการ [หรือ บริษัทฯ] นำเสนอข้อมูลรายการส่งเสริมการขาย และสิทธิประโยชน์อื่นใดให้แก่ผู้ใช้บริการตามที่อยู่ทางไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail address) ของผู้ใช้บริการ หรือตามช่องทางอื่นใดที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งแก่ผู้ให้บริการ
1.สิทธิ์การเปลี่ยนหน้าจอ 1 ครั้ง ภายใน 1 ปี สำหรับลูกค้าที่ซื้อ Samsung Galaxy A20 ราคาพิเศษ ระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม – 23 มิถุนายน 2562 เท่านั้น

2.สำหรับลูกค้าที่ซื้อผ่าน dtac online store จะได้รับ SMS ยืนยันสิทธิ์ภายใน 7 วันหลังทำการสั่งซื้อสำเร็จ โดยไม่ต้องลงทะเบียน

3.ลูกค้าสามารถรับสิทธิ์เปลี่ยนหน้าจอ 1 ครั้งภายใน 1 ปี เท่านั้น โดยนับจากวันที่ซื้อเครื่อง หากไม่ได้มีการใช้สิทธิ์ภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยให้ในทุกกรณี

4.สิทธิ์ในการเปลี่ยนหน้าจอ ไม่ครอบคลุมสาเหตุ ดังต่อไปนี้

- การกระทำที่เกิดจากการ จี้ปล้น ชิงทรัพย์ หรือการกระทำใดๆ ที่ผิดกฏหมายของประเทศไทย

- เครื่องปรากฏความเสียหายทางกายภาพจากน้ำ

- การเสื่อมสภาพของอุปกรณ์อันเนื่องมาจากการใช้งาน ที่มีผลต่อหน้าจอ ที่ไม่เกี่ยวกับกระจกหน้าจอ เช่น สีซีดจาง จอแสดงผลผิดพลาด

- ความเสียหายไม่รวมชิ้นส่วนอื่นๆ เช่น ตัวเครื่อง เมนบอร์ด แบตเตอรี่ ฟิลม์กันรอย กระจกฝาหลัง เลนส์กล้อง เคสของอุปกรณ์ และ อุปกรณ์เสริมใด

- ความเสียหายต่อระบบปฏิบัติการ โปรแกรม (แอพพลิเคชัน) ข้อมูล และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ทำงานผิดปกติ- - ความเสียหายต่ออุปกรณ์ที่ไม่สามารถเปลื่ยนหน้าจอ และ ซ่อมให้อุปกรณ์กลับมาใช้งานได้ปกติ

- ความผิดพลาดใดๆ ที่เกิดกับตัวเครื่องอันเนื่องมาจากผู้ผลิต

- ความคุ้มครองอื่นใด ที่ให้บริการโดยผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่าย

5.สิทธิ์การเปลี่ยนหน้าจอ รวมค่าอะไหล่ และค่าบริการเปลี่ยนหน้าจอไม่เกินมูลค่า 5,000 บาท หากมีค่าใช้จ่ายส่วนเกินผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวเอง

6.ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลที่อยู่ในหน่วยความจำของเครื่องในทุกกรณี

7.สิทธิ์การเปลี่ยนหน้าจอ ไม่สามารถแลก ทอน หรือเปลี่ยนเป็นเงิน สิ่งของหรือรางวัลอื่นได้

8.หากบริษัทฯ ตรวจพบว่ามีการทุจริต หรือทำผิดเงื่อนไข จะถือว่าท่านหมดสิทธิ์ในการได้รับสิทธิ์เปลี่ยนหน้าจอ

9.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด

10.การเปลี่ยนหน้าจอนี้ ดำเนินการโดย บริษัท ซันเดย์ อินส์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการเปลี่ยนหน้าจอให้กับลูกค้า

11.ผู้ใช้บริการยินยอมให้ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ หมายเลข IMEI เครื่อง และข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นกับบริษัท ซันเดย์ อินส์ จำกัด ในการรับสิทธิประโยชน์

12.หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์เปลี่ยนหน้าจอ กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัท บริษัท ซันเดย์ อินส์ จำกัด โทร. 02-026-3355 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

ลูกค้าสามารถตรวจสอบสิทธิ์การเปลี่ยนหน้าจอฟรีได้ที่ https://easysunday.com/gadget/checkimei

13.ขั้นตอนการรับสิทธิ์เปลี่ยนหน้าจอ คลิก https://www.dtac.co.th/camp/device/best-deal.html#samsung_insurance