close

iPad Air10.9(2020)64GB Wi-Fi+Cellular - 499

ราคาเครื่องเริ่มต้น
฿20,774

ราคานี้รวมค่าเครื่อง 19,490 บาท
ค่าบริการรายเดือนล่วงหน้า 1,284 บาท
เปิดเบอร์ใหม่แพ็กTablet Go No Limit 499

More Information
 1. การสั่งซื้อ iPad Air 10.9 (2020) 64GB (Wi-Fi+Cellular) ราคาพิเศษสำหรับลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ดีแทครายเดือนประเภทบุคคลธรรมดา พร้อมซื้อเครื่อง 
 2. โปรโมชั่น iPad Air 10.9 (2020) 64GB (Wi-Fi+Cellular)
  - เครื่องราคา 19,490 บาท พร้อมชำระค่าบริการรายเดือนล่วงหน้า 1,284 บาท (รวม Vat7%) ลูกค้าต้องสมัครแพ็กเกจรายเดือน Tablet Go No Limit 499 บาทต่อเดือน ค่าบริการรายเดือนที่ชำระล่วงหน้าจะถูกแบ่งเป็นส่วนลดค่าบริการรายเดือน 200 บาท นาน 6 เดือน และยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการต่อเนื่องเป็นเวลา 6 เดือน (สัญญา 6 เดือน) 
  - จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อภายใน 24 ชม. เพื่อเปิดเบอร์ใหม่หลังชำระเงินสำเร็จ สินค้าจะจัดส่งให้ภายในวันทำการถัดไป หลังจากยืนยันเปิดเบอร์เรียบร้อย (ชื่อที่เปิดจดทะเบียนจะต้องตรงกับชื่อที่สั่งซื้อเท่านั้น)
  เงื่อนไขการใช้งานแพ็กเกจ Tablet Go No Limit 499
  - อินเทอร์เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด ความเร็วสูงสุด 10Mbps เมื่อใช้งานซิมรายเดือนที่มาพร้อมกับเครื่อง
  - ส่วนเกินนาทีละ 1.50 บ. / นาที (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที)
  - SMS ครั้งละ 3 บ. / MMS ครั้งละ 5 บ.
  - ไม่สามารถใช้แพ็กเกจดังกล่าว ร่วมกับการซื้อเครื่องราคาพิเศษในรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
  - ไม่สามารถสมัครใช้งาน Multi SIM ได้
  - ระยะเวลารับสิทธิ์ 12 รอบบิล 
 3. ผู้ใช้บริการที่ซื้อ iPad Air 10.9 (2020) 64GB (Wi-Fi+Cellular) ราคาพิเศษ จะได้กรรมสิทธิ์ในเครื่องโทรศัพท์จากบริษัทเมื่อปฏิบัติถูกต้องและครบถ้วนตามข้อ 1. และ ข้อ 2. นอกจากนี้ผู้ใช้บริการยินยอมให้บริษัท
  - ส่งข้อความเพื่อแจ้งเตือนหากเกินกำหนดการนัดชำระค่าบริการ
 4. ลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ดีแทคแบบรายเดือน จะต้องชำระเงินออนไลน์และได้รับการจดทะเบียนเบอร์แบบรายเดือนประเภทบุคคลธรรมดาผ่านเจ้าหน้าที่ dtac call center ให้เรียบร้อยก่อน สินค้าจะจัดส่งภายในวันทำการถัดไปหลังจากจดทะเบียนเบอร์เสร็จสมบูรณ์
 5. กรณีผู้ใช้บริการ โอนสิทธิ์ เปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิกบริการก่อนครบกำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เรียกคืนเงินส่วนลด
  - จำนวน 9,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สำหรับระยะสัญญา 18 เดือน
  - จำนวน 6,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สำหรับระยะสัญญา 12 เดือน
  - จำนวน 3,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สำหรับระยะสัญญา 6 เดือน
  - กรณีผู้ใช้บริการได้รับส่วนลดที่มีมูลค่าต่ำกว่าส่วนลดเรียกคืนข้างต้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บส่วนลดค่าเครื่องตามจำนวนจริงที่ได้รับไปแล้ว
 6. จำกัดสิทธิ์ผู้ใช้บริการ 1 บัตรประชาชนต่อ 1 เครื่อง และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้
 7. dtac online store ขอสงวนสิทธิ์รับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิตจากธนาคารที่ร่วมรายการเท่านั้น ไม่รับชำระเงินด้วยเงินสด
 8. dtac online store ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก / ทำให้เป็นโมฆะต่อคำสั่งซื้อที่ต้องสงสัยว่าทุจริตหรือเข้าข่ายทุจริต และ/หรือ คำสั่งซื้อที่เชื่อมโยงกับเบอร์ที่ค้างชำระค่าบริการอื่นใด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งหรือแสดงหลักฐานให้ทราบ
 9. หากพบสินค้าชำรุด เสียหาย หรือเปิดใช้งานไม่ได้ตั้งแต่ได้รับสินค้า กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีที่พบปัญหา หรือ ติดต่อนำสินค้าพร้อมใบเสร็จรับเงิน มาที่ศูนย์บริการดีแทคใกล้บ้าน ภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า โดยความเสียหายหรือชำรุดนั้นต้องไม่ได้เกิดจากสาเหตุของการใช้งาน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน
 10. การให้บริการหลังการขายและการรับประกันสินค้าจะเริ่มจากวันที่สั่งซื้อสินค้าและชำระเงินสำเร็จ โดยระบุไว้ในใบเสร็จรับเงินที่ส่งไปพร้อมสินค้า ทั้งนี้ ระยะเวลาและเงื่อนไขการรับประกันจะแตกต่างกันตามประเภทสินค้าซึ่งได้ระบุไว้บนหน้าสินค้าของ dtac online store ซึ่งผู้ใช้บริการได้อ่านและยอมรับในขั้นตอนการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว
 11. ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง รายการส่งเสริมการขายรวมทั้งเงื่อนไขและข้อกำหนด (term and condition) ในการให้บริการโดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือว่าผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับแล้วเมื่อได้มี การแจ้งผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของผู้ให้บริการหรือมีการแจ้งแก่ผู้ใช้บริการ ผ่านทางช่องทางอื่นใด
 12. ผู้ใช้บริการยินยอมให้ผู้ให้บริการ[หรือ บริษัทฯ] สามารถเข้าถึงและทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่บันทึกและ จัดเก็บอยู่ในบัตรประจำตัวประชาชนแบบเอนกประสงค์ (smart card) และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดของผู้ใช้บริการที่ได้มอบให้ไว้ เพื่อใช้เท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการโทรคมนาคม การส่งเสริมการขายและบริการเสริมอื่นใด รวมถึงยินยอมให้ผู้ให้บริการ[หรือบริษัทฯ]สามารถเปิดเผย ส่ง และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้แก่บุคคลภายนอกไม่ว่าในประเทศ หรือต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ดีแทค (Privacy Policy)
 13. ผู้ใช้บริการยินยอมให้ผู้ให้บริการ [หรือ บริษัทฯ] นำเสนอข้อมูลรายการส่งเสริมการขาย และสิทธิประโยชน์อื่นใดให้แก่ผู้ใช้บริการตามที่อยู่ทางไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail address) ของผู้ใช้บริการ หรือตามช่องทางอื่นใดที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งแก่ผู้ให้บริการ