close

Smart Buffet Talk 450/เดือน

Smart Buffet Talk

฿450
/ เดือน
 • อินเทอร์เน็ต5 GB

  เน็ตความเร็วสูงสุดไม่อั้น

 • โทรฟรีทุกเครือข่ายไม่จำกัด

  ครั้งละ 30 นาที ส่วนเกินนาทีละ 1.50 บาท

 • dtac wifiไม่จำกัด
 • 1

  เช็คสิทธิ์ก่อนย้ายค่าย
  กด *151* เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก# (ฟรี)

 • 2

  เลือก แพ็กเกจ ที่ต้องการใช้งาน

 • 3

  กรอกแบบฟอร์ม ย้ายค่ายออนไลน์

 • 4

  รอรับ SMS แจ้งผล และรับซิมการ์ดจัดส่ง

1. แพ็กเกจ Smart Buffet talk (เมาท์ เพลิน เพลิน บุฟเฟ่ต์ 24 ชม. ทุกเครือข่าย) สำหรับผู้ใช้บริการย้ายค่ายเบอร์เดิมมาดีแทครายเดือนประเภทบุคคลธรรมดา  วันที่ 31 พ.ค. 63 - 30 มิ.ย. 63

2. แพ็กเกจ Smart Buffet talk (เมาท์ เพลิน เพลิน บุฟเฟ่ต์ 24 ชม. ทุกเครือข่าย) มีรายละเอียดค่าบริการ (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ดังนี้

2.1.  ค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรอบบิลละ 450 บาท นาน 12 รอบบิล (รอบบิลที่ 1 -12)

2.2.  เล่นเน็ตฟรีรอบบิลละ 1 GB และรับสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าย้ายค่ายภายในระยะเวลาโปรโมชั่นจะได้รับอินเทอร์เน็ตโบนัสฟรีเพิ่มอีกรอบบิลละ 4GB โดยอัตโมมัติหลังจากที่ย้ายสำเร็จ รวมสิทธิใช้เน็ตฟรีรอบบิลละ 5 GB เป็นการใช้งานแบบต่อเนื่องโดยการใช้งาน 4G ความเร็วสูงสุดที่ 100 Mbps และ 3G ความเร็วสูงสุดที่ 42 Mbps เมื่อใช้งานครบตามปริมาณที่กำหนดจะยังเล่นเน็ตได้ที่ความเร็วสูงสุด 128 kbps แต่สามารถสมัครแพ็กเกจเสริมเพิ่มความเร็วได้ โดยจะคิดค่าบริการเพิ่มนอกเหนือจากค่าบริการแพ็กเกจ

2.3.  โทรฟรีทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง นานสูงสุดครั้งละ 30 นาที ตั้งแต่นาทีที่ 31 จะคิดค่าบริการส่วนเกิน 1.50 บาท/นาที เศษของ 1 นาทีคิดเป็นนาที

2.4.   ค่าบริการ SMS ข้อความละ 1 บาท และ MMS ข้อความละ 5 บาท 

2.5.  เล่นเน็ตผ่าน dtac wifi ฟรีไม่จำกัด

3. สิทธิการใช้งานเน็ตที่ได้รับ หากใช้ไม่หมดในรอบบิล จะไม่สามารถทบไปใช้เดือนหน้าได้

4. รายการส่งเสริมการขายนี้จำกัดแต่เฉพาะการติดต่อสื่อสารส่วนบุคคลเพื่อการใช้งานปกติระหว่างโทรศัพท์มือถือไปยังโทรศัพท์มือถือ หรือมือถือกับโทรศัพท์บ้านเท่านั้น ห้ามนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์เพื่อการแสวงหากำไรในรูปแบบต่าง ๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย หากพบว่ามีการนำไปใช้ในลักษณะดังกล่าวข้างต้น ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้บริการเลขหมาย พร้อมทั้งยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ในทันที โดยผู้ให้บริการมีสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้บริการในอัตราปกติตามจำนวนการใช้งานจริงในแต่ละรอบบิล

5. อัตราค่าบริการดังกล่าวสำหรับใช้งานภายในประเทศเท่านั้น ไม่รวมโทรออกต่างประเทศ และการใช้งานในต่างประเทศ รวมถึงบริการเสริมอื่น ๆ ที่มีการคิดค่าบริการนอกเหนือจากแพ็กเกจที่กำหนด

6. ผู้ใช้บริการไม่สามารถขอรับสิทธิ์ได้ ณ วันที่ทำการย้ายค่าย โดยจะต้องรอให้ย้ายค่ายสำเร็จแล้ว ตามระยะเวลาแคมเปญเท่านั้น

7. การให้บริการ dtac internet เป็นการให้บริการเสริมรับส่งข้อมูลด้วยเทคโนโลยี EDGE/3G/4G ซึ่งอาจมีขจำกัดในบางสถานที่ บางช่วงเวลา ขึ้นอยู่กับพื้นที่การให้บริการ จำนวนผู้ใช้บริการ อุปกรณ์การเชื่อมต่อ และการตั้งค่าของเครื่องอุปกรณ์ ซึ่งผู้ใช้บริการควรศึกษาข้อมูลรายละเอียดการใช้บริการให้ครบถ้วน

8. ผู้ใช้บริการควรศึกษาข้อกำหนด เงื่อนไขการใช้บริการ อัตราค่าบริการ วิธีการตั้งค่าการใช้งาน พื้นที่การให้บริการ เพื่อความสะดวกในการใช้บริการ ทั้งนี้ความเร็วของการใช้งานผ่านการเชื่อมต่อระบบบริการ dtac internet ขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลาของการใช้งาน ความหนาแน่นของผู้ใช้บริการ รวมถึงคุณภาพในการรับ-ส่งสัญญานของอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ และในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการใช้บริการ data roaming คิดอัตราค่าบริการตามที่ผู้ให้บริการในต่างประเทศกำหนด

9. SMS ที่เป็นภาษาไทย หรือที่มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษรวม 70 ตัวอักษร คิดเป็น 1 ข้อความ SMS ภาษาอังกฤษ 160 ตัวอักษรคิดเป็น 1 ข้อความ ซึ่งในกรณีข้อความต่อเนื่องที่มีจำนวนเกินกว่าที่กำหนดดังกล่าว จำนวนข้อความที่เกินจะถูกคิดค่าบริการเป็นข้อความใหม่ โดยผู้รับปลายทางอาจได้รับข้อความรวมกันในคราวเดียวกัน หรือได้รับข้อความแยกกันตามจำนวนครั้งที่ส่ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถของเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ปลายทาง การนับจำนวนตัวอักษรในกรณีที่มี เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์อื่นใด จะทำให้การคำนวณจำนวนตัวอักษรต่อข้อความ จะมีความแตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามข้อจำกัดทางเทคนิคของระบบ

10. สำหรับผู้ใช้บริการที่สมัคร หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ระหว่างรอบบิล บริษัทจะคำนวณค่าบริการและค่าบริการส่วนเกินตามอัตราของรายการส่งเสริมการ ขายนี้และตามระยะเวลาการใช้บริการของรอบบิลนั้น ๆ

11. สิทธิพิเศษสำหรับรายการส่งเสริมการขายนี้ จำกัดเฉพาะการติดต่อสื่อสารส่วนบุคคลระหว่างโทรศัพท์มือถือไปยังโทรศัพท์มือ ถือด้วยกันเท่านั้น และห้ามนำไปใช้ในธุรกิจเพื่อการแสวงหากำไรในรูปแบบต่าง ๆ ที่ขัดต่อกฏหมาย และรวมถึงการนำไปใช้เพื่อให้บริการ Voice over IP (VoIP) ต่าง ๆ หากปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการนำไปแสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจ หรือการติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกในเชิงการค้า หรือเข้าสู่บริการอินเทอร์เน็ตซึ่งมีลักษณะที่ขัดต่อกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีต่อประชาชน ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้บริการ และยกเลิกสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยผู้ให้บริการจะเรียกเก็บค่าใช้บริการในอัตราปกติตามจำนวนการใช้งานในแต่ละรอบบิล

12. ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง รายการส่งเสริมการขายรวมทั้งเงื่อนไขและข้อกำหนด (term and condition) ในการให้บริการโดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือว่าผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับแล้วเมื่อได้มี การแจ้งผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของผู้ให้บริการหรือมีการแจ้งแก่ผู้ใช้บริการ ผ่านทางช่องทางอื่นใด

13. ผู้ใช้บริการยินยอมให้ผู้ให้บริการ[หรือ บริษัทฯ] สามารถเข้าถึงและทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่บันทึกและ จัดเก็บอยู่ในบัตรประจำตัวประชาชนแบบเอนกประสงค์ (smart card) และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดของผู้ใช้บริการที่ได้มอบให้ไว้ เพื่อใช้เท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการโทรคมนาคม การส่งเสริมการขายและบริการเสริมอื่นใด รวมถึงยินยอมให้ผู้ให้บริการ[หรือบริษัทฯ]สามารถเปิดเผย ส่ง และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้แก่บุคคลภายนอกไม่ว่าในประเทศ หรือต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้

14. ผู้ใช้บริการยินยอมให้ผู้ให้บริการ [หรือ บริษัทฯ] นำเสนอข้อมูลรายการส่งเสริมการขาย และสิทธิประโยชน์อื่นใดให้แก่ผู้ใช้บริการตามที่อยู่ทางไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail address) ของผู้ใช้บริการ หรือตามช่องทางอื่นใดที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งแก่ผู้ให้บริการ

15. การสมัครรายการส่งเสริมการขาย ดังกล่าวด้านบน ถือว่าผู้ใช้บริการยินยอมให้ดีแทคดำเนินการโอนย้ายท่าน (รวมทั้งข้อมูลการใช้บริการต่าง ๆ ของท่าน) ไปใช้บริการบนคลื่นความถี่ใหม่ 2.1 GHz. ภายใต้ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด

สำหรับลูกค้าที่ทำรายการย้ายค่ายระหว่างวันที่ 1 ธ.ค..62 - 15 ธ.ค.62 ลูกค้าสามารถเลือกรับคูปอง SF Movie 1 ที่นั่ง หรือ Starbuck e-Coupon มูลค่า 200 บาท เมื่อย้ายค่ายสำเร็จและทำรายการยืนยันสิทธิ์ผ่าน SMS ที่ได้รับภายใน 10 วันนับจากวันที่ย้ายค่ายสำเร็จ

ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ e-Coupon 1 รายการต่อ 1 หมายเลขโทรศัพท์ ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน

เงื่อนไขโปรโมชั่น ฟรี บัตรที่นั่งชมภาพยนตร์แบบ Premium 1 ที่นั่ง

 1. รับฟรี บัตรที่นั่งชมภาพยนตร์แบบ Premium 1 ที่นั่ง สำหรับลูกค้าที่ทำรายการย้ายค่ายผ่าน dtac online store (ศูนย์บริการดีแทคไม่ร่วมรายการ) ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค..62 - 15 ธ.ค.62
 2. ลูกค้าจะได้รับ SMS แจ้งสิทธิรับฟรี e-Coupon พร้อม Link ผ่านทาง SMS ภายใน 24 ชั่วโมง หลังย้ายค่ายสำเร็จ (กรุณาเปลี่ยนมาใช้ซิมดีแทคทันทีที่ย้ายค่ายสำเร็จ เพื่อรับข้อมูลจากดีแทคผ่าน SMS)
 3. ลูกค้าจะต้องกดรับสิทธิ์ ภายใน 10 วันนับจากวันที่ย้ายค่ายสำเร็จ จากเบอร์ที่ใช้ในการย้ายค่ายเท่านั้น
 4. คูปองโค้ดนี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 62
 5. กรุณาแสดงสิทธิ์ก่อนใช้บริการ โดยแสดงโค้ดที่ได้รับจาก dtac app หรือ dtac.co.th ต่อหน้าเจ้าหน้าที่โรงภาพยนตร์ ณ จุดขาย Box Office เพื่อรับสิทธิ์
 6. งดรับสิทธิ์จากการถ่ายภาพหน้าจอโทรศัพท์มือถือหรือการทุจริตใดๆ
 7. สำหรับชมภาพยนตร์ที่นั่งแบบ Premium จำนวน 1 ที่นั่ง ทุกวัน ทุกรอบ ในระบบปกติ ณ โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา (ยกเว้น Emprive Cineclub)
 8. ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นได้
 9. ในกรณีที่มีการกดรหัสแล้วไม่ได้นำมาใช้สิทธิ์ภายในระยะเวลาหมดอายุของคูปองไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชยให้ในทุกกรณี
 10. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงภาพยนตร์กำหนด
 11. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

เงื่อนไขโปรโมชั่น ฟรี Starbuck e-Coupon มูลค่า 200 บาท

 1. รับฟรี Starbuck e-Coupon มูลค่า 200 บาท สำหรับลูกค้าที่ทำรายการย้ายค่ายผ่าน dtac online store (ศูนย์บริการดีแทคไม่ร่วมรายการ) ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค..62 - 15 ธ.ค.62
 2. ลูกค้าจะได้รับ SMS แจ้งสิทธิรับฟรี Starbuck e-Coupon พร้อม Link ผ่านทาง SMS ภายใน 24 ชั่วโมง หลังย้ายค่ายสำเร็จ (กรุณาเปลี่ยนมาใช้ซิมดีแทคทันทีที่ย้ายค่ายสำเร็จ เพื่อรับข้อมูลจากดีแทคผ่าน SMS)
 3. ลูกค้าจะต้องกดรับสิทธิ์ ภายใน 10 วันนับจากวันที่ย้ายค่ายสำเร็จ จากเบอร์ที่ใช้ในการย้ายค่ายเท่านั้น
 4. จำกัด 1 เบอร์ / 1 สิทธิ์
 5. ลูกค้าสามารถใช้คูปองได้จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 62
 6. ในกรณีที่มีการกดรหัสแล้วไม่ได้นำมาใช้สิทธิ์ภายในระยะเวลาหมดอายุของคูปองไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชยให้ในทุกกรณี
 7. สามารถใช้ซื้อสินค้าประเภทใดก็ได้ที่ร้านสตาร์บัคส์ทุกสาขาในประเทศไทยเท่านั้น
 8. ไม่สามารถใช้เติมเงินใส่บัตรสตาร์บัคส์การ์ดและลูกค้าจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ของ My Starbucks Rewards
 9. สิทธิพิเศษเพื่อส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 10. ไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้หากเป็นการทำสำเนา
 11. บริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟี่ (ประเทศไทย) จำกัด สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า